”Gud är ljuset i vilket jag ser.”

Ljuset finns i mig. Det är bara att släppa ut det och låta det skina. Det är med Guds ljus i mig som jag ser.

”Världen påvisar bara en mycket gammal sanning; du kommer att tro att andra gör mot dig exakt det som du tror att du gjorde mot dem.” T 27.VIII.8:1