”Gud är min Källa. Jag kan inte se åtskild från Honom.”

Allt vi ser med kroppens ögon är endast varseblivning och en form av dömande. Egots varseblivning är falsk och fel och behöver rättas. Den Helige Ande, som Gud har placerat i mig, kan rätta och rena min felaktiga varseblivning och återställa den till min sanna heliga medvetenhet.

Jag tar ett steg tillbaka och låter den Helige Ande tala om den sanna meningen med allting.