”Gud är min styrka. Sant seende är Hans gåva.”

Den Helige Ande är Rösten som talar för Gud och den finns inom mig. Gud ber mig att endast lyssna till den ty där finns min styrka.

Rösten påminner mig om vem jag är och om att jag är hemma hos Gud.

Rösten påminner mig om att min förebild är min storebror Jesus Kristus. Rösten påminner mig om att jag skall handla så som Han gjorde. Att jag skall förena mig med Honom och sprida ljus och kärlek.