”Gud går med mig vart jag än går.”

Jag är aldrig separerad från Gud!

Gud i mig. Jag i Gud.

Det bara är så.

Djupt inom mig finner jag Gud och ljuset i mig som jag vill ta med mig ut i världen och låta skina på allt och alla.