”Jag är välsignad som Guds Son.”

Jag njuter. Jag tränar mitt sinne att tänka på rätt sätt.

Jag blir bara nöjdare och gladare med åren. Det finns ingenting att haka upp sig på!

Vi är alla välsignade som Guds Son.

”Mirakler är del av en sammanhängande kedja av förlåtelse som när den är fullständig är Soningen. Soningen är verksam hela tiden och i alla tidsdimensioner.”
Mirakelprincip nr 25