”Min helighet är min frälsning.”

Det är ju det jag vill – att få kontakt med min helighet och hela tiden ha kontakt!

Det är vad uppkoppling handlar om.

”Om din enda önskan är att bli helad, helar du. Ditt entydiga syfte gör detta möjligt.”
T 27.V.2:5-6

Idag vill jag dela min glädje och tacksamhet med alla mina systrar och bröder.