”Det finns ingenting min helighet inte kan göra.”

Jag börjar förstå att jag råder över allting på grund av vad jag är. På grund av att jag är Guds Son och att Gud är min Fader. På grund av att jag älskar Honom och Han mig.

Jag behöver bara känna igen mig själv. Utan att drabbas av storhetsvansinne.

Gud har givit mig makten och jag tar ödmjukt och tacksamt emot den.

”Sann inlärning är konstant, och så stark i sin makt att förändra att en Guds Son kan förstå sin makt i det ena ögonblicket och förändra världen i nästa.” T 7.V.7:5

Allt jag behöver veta får jag av Gud och det kommuniceras via en alltid öppen kanal mellan oss.