”Min helighet välsignar världen.”

Vi är alla här för att välsigna världen. För att känna igen vår egen helighet och att se den i alla andra.

”Världen blir en hoppets plats, eftersom dess enda syfte är att vara en plats där hoppet om lycka kan infrias. Och ingen står utanför detta hopp, eftersom världen har förenats i övertygelsen att syftet med världen är någonting som alla måste dela, om hoppet skall vara någonting mer än bara en dröm.” T 30.V.2:7-8