”Min helighet omsluter allt jag ser.”

”Du är ett enda Själv, fullständig och helad och hel, med makt att lyfta mörkrets slöja från världen, och låta ljuset i dig tränga igenom så att det kan lära världen sanningen om dig.” Lektion 195.12:3

Allting är heligt. Allting samverkar till det bästa.

Hur jag ser mig själv påverkar hur jag ser världen. Ser jag mig själv som helig omsluter jag världen i sin helighet.