”Mitt sinne är del av Guds. Jag är mycket helig.”

Om du inte kan höra Rösten som talar för Gud beror det på att du väljer att inte lyssna.

När jag känner att jag har gjort ett felaktigt val, när jag känner rädsla i stället för kärlek, så tänker jag – så här behöver det inte vara.

Jag väljer att lyssna till Guds Röst och kommer ihåg att mitt sinne är del av Guds, jag är mycket helig.

Jag förenar mitt sinne med Jesus Kristus sinne så att vi tillsammans kan lysa bort mitt ego och frigöra Guds styrka.