”Det finns ett annat sätt att se på väriden.”

Denna lektion vill visa mig att jag har makten att ändra min varseblivning av både den yttre och inre världen som egentligen är densamma.

Dömande och kärlek är motsatser!

Från dömande kommer alla världens sorger.

Från kärlek kommer Guds egen frid.