”Jag har hittat på den värld jag ser.”

Jag är inte en effekt av världen! Världen är en effekt av mig.

Jag kan se allting på ett annat sätt. Med kärlek, enbart kärlek.

”Har du inte undrat över hurudan världen verkligen är, hur den skulle se ut genom lyckliga ögon? Den värld du ser är endast en dom över dig själv. Den finns överhuvudtaget inte, likväl uttalar ditt dömande av den en dom över den, rättfärdigar den och gör den verklig. Sådan är den värld du ser, en dom över dig själv, och avkunnad av dig själv.” T 20.III.5:1-5