”Jag är inte offer för den värld jag ser.”

Jag är fri!

Jag vägrar att vara en slav för det som händer i världen.

Jag vägrar lyssna till mitt ego.

Jag kämpar på med att rätta mitt tankesystem. Med att leva här och nu.

Med att enbart lyssna till och följa Rösten som talar för Gud.