”Gud är i allt jag ser eftersom Gud är i mitt sinne.”

Jag lär mig att det jag ser kommer från sanningen i mitt sinne.

Jag lär mig att skina på allting med mitt inre ljus.

Jag överlämnar min kropp och mitt ego i Jesus Kristus händer och låter Honom visa mig vad jag skall tänka och vilken väg jag skall gå hem till Gud.