”Gud är i allt jag ser.”

Jag vill se det heliga syftet med allting.

Saker och ting betyder egentligen ingenting så som jag ser det med mina ögon.

Men Gud ses genom allting.

Allting delar vårt bästa och jag lär mig att ”se över” mitt gamla sätt att se.

Det är skillnad mellan att se och sant seende. Det är sant seende som gör att jag kan uppleva Gud i allt.

”Ingen som i sanning söker Guds frid kan misslyckas med att finna den. För han ber enbart om att han inte längre skall vilseleda sig själv genom att för sig själv förneka vad Guds Vilja är. Vem kan förbli otillfredsställd som ber om det som han redan har?
Lektion 185.11:1-3