”Mer än någonting annat vill jag se tingen på ett annat sätt.”

Allting har en mening.

Allting har något vackert och oskyldigt att berätta om jag bara ser det och lyssnar till det.

Allting är så värdefullt!

När jag ser på tingen med ett öppet sinne och raderar bort alla mina förut fattade meningar ser jag att allting hör ihop. Allting delar samma syfte.

Allting är del av mig som är en del av Gud.

Gud i mig, jag i Gud.