”Mer än någonting annat vill jag se.”

Sant seende kostar ingenting. Det kan bara välsigna!

Ingenting verkligt kan hotas.

Att säga dessa ord är lätt. Det är dock svårare att komma ihåg dem under en hel dag.

Att mena dem är verkligen en stor utmaning.