”Jag varseblir inte mitt eget bästa.”

Jag tror jag vet. Jag tror jag har kontroll.

Jag blir verkligen medveten om det när jag gör dagens lektion.

Jag märker att jag ställer krav som inte har med saken att göra.

Att kraven motsäger varandra.

Jag vet egentligen inte vad jag vill.

Jag blir besviken.

Jag öppnar mitt sinne för möjligheten att jag inte vet vad som är bäst för mig.

Jag ber Gud hjälpa mig.