”Det jag ser är en form av hämnd.”

Jag ser en värld som inte varar.

Den varar inte eftersom ”att vara” är ett verkligt attribut och världen jag ser är inte verklig. Den är bara en bild i min fantasi.

Jag målade bilden av mina attackerande tankar, som får mig att inbilla mig en värld som skall hämnas mig för att jag attackerar den.

Jag ser det som jag tror finns där, och jag tror att det finns där eftersom jag vill att det skall finnas där.

”Att lära sig av Kristus är lätt, eftersom det inte innebär någon anspänning alls att varsebli med Honom. Hans varseblivning är din naturliga medvetenhet, och det är endast de förvrängningar som du själv för in som tröttar ut dig. Låt Kristus i dig tolka åt dig, och försök inte begränsa det du ser genom små trångsynta övertygelser som är ovärdiga Guds Son.” T 11.VI.3:7-9