”Jag är fast besluten att se tingen på ett annat sätt.”

All ilska och all irritation, hur stor eller liten den är, är detsamma.

Det finns ingen rangordning bland svårigheter eller projektioner.

Ingen ilska eller irritation är för liten för att inte tas på allvar.

Ingen ilska eller irritation är berättigad.

De är alla felaktiga och behöver rättas.