”Jag är fast besluten att se.”

Jag kan se allting på ett annat sätt.

Jag behöver bara bestämma mig. Det är minvilja som styr. Min vilja som är densamma som Guds Vilja.

Jag ser det jag önskar se. Sådan är lagen om orsak och verkan.

Jag vill vara lycklig. Jag vill ha frid.