”Jag ser inga neutrala ting.”

Tanken kommer först och styr därmed mitt fysiska seende.

Jag har inga neutrala tankar. Tanken är orsaken och världen effekten.

Tanken och anden är levande och verklig medan kroppen bara är en effekt av tanken.

Jag är inte en kropp. Jag är ande som har en kropp.

Det är svårt att ta in att kroppen inte kan dö eftersom den aldrig har levat.

Så viktigt det är att vakta mina tankar som aldrig är overksamma.

När jag är rädd av någon anledning har jag valt en felaktig tanke, en tanke utan kärlek.

Jag väljer igen, en rätt tanke full av kärlek.