”Mina tankar är bilder jag har gjort.”

Allting är mina egna tankar som uppträder i bilder och är baserade på det förgångna.

Detta är mitt fysiska seende. Det är inte sant seende.

”Allt som kroppens ögon kan se är ett misstag, ett fel i varseblivningen, en förvrängd spillra av helheten utan den mening som helheten skulle ge.” T 22.III.4:3

Jag måste lära mig att se bortom kroppen.

Det kroppens ögon visar mig är inte nödvändigtvis sanningen.

Jag vill se ljuset, kärleken, Kristus i alla och allting.