”Gud skapade inte en meningslös värld.”

Ibland fångas jag av allt förfärligt som händer i världen.

Jag blir rädd och förstår inte hur allt detta kan hända.

Jag tränar på att möta varje rädd meningslös tanke med orden: ”Gud skapade inte denna meningslösa värld, så den kan inte vara verklig”.

Jag vill gå genom rädslan till kärleken!

Denna meningslösa värld som vi ser skapades inte av Gud och den existerar egentligen inte.

Jag är dock ansvarig för det jag ser. Jag vill lära mig att släppa de tankar som jag har tillskrivit världen, och se Guds Ord i deras ställe.