”En meningslös värld framkallar rädsla.”

Ingenting utan mening existerar!

Ofta förstår jag inte meningen med någonting. Det är OK.

Men jag försöker att inte själv bestämma vad meningen är.

Jag försöker överlämna mig själv i Guds Händer och radera ut allt jag själv tänker och tycker.

Mina meningslösa tankar framkallar rädsla. De betyder ju ingenting och finns inte egentligen. Det är väl därför jag blir rädd.

Jag ber om ett mirakel. Ett mirakel som tar bort mina meningslösa tankar.

Jag väljer att lyssna till Rösten som talar för Gud. Rösten som talar om kärlek och lycka och gemenskap och lika värde.