”Jag är upprörd därför att jag ser en meningslös värld.”

Jag suddar bort allt jag själv har skrivit på allting och väntar stilla på att få läsa vad Gud har skrivit.

Jag vet ju i alla fall inte vad någonting innebär eller betyder.

Och jag vet inte hur jag skall reagera på det.

Jag låter den Helige Ande vägleda mig. Jag följer Hans Röst. Jag känner mig trygg och säker på att Han kommer att tala om för mig vad jag skal göra, säga och tänka.