”Mina meningslösa tankar visar mig en meningslös värld.”

Orsak och verkan!

Det jag ser utanför mig i världen är en projektion av mina tankar.

Länge trodde jag det var tvärtom. Att allt och alla utanför mig var orsaken till hur jag kände och agerade.

Men nu har jag lärt mig att jag kan inte förändra världen. Jag kan bara ändra mitt sätt att se på den.

Denna idé innehåller grunden för den frid och frihet från oro vi försöker uppnå!

Jag behöver bara rätta mina tankar. Förlåta världen och mig själv för mina meningslösa tankar och inse att jag är ansvarig för det jag ser.