”Mina tankar betyder ingenting.”

De är alla meningslösa.

De kommer oftast utifrån.

De gäller oftast det förgångna.

Jag behöver dem inte. Jag låter dem passera utan att bry mig. Jag tömmer mig.

Jag är oberoende av mina tankar. Jag lösgör mig från dem.

Jag vill komma till Gud med tomma händer och med ett blankt sinne. Jag vill låta Honom fylla mig med Hans Kärlek och inse att Hans Vilja för mig och mina systrar och bröder är att vi ska vara lyckliga.