”Mitt sinne är helt upptaget av tankar från det förgångna.”

Allting jag ser är en bild av mina egna tankar. Tankar som är baserade på det förgångna.

Jag ser egentligen ingenting.

Jag ser bara mina tankar som projiceras ut på världen.

Jag kan vara säker på en sak. Det förgångna är inte här. Mitt sinne är i själva verket helt blankt.

Jag vill sluta upp med att tänka dessa meningslösa tankar som inte betyder någonting om någonting som inte finns.

”Det kommer en tid när alla bilder har försvunnit, och du kommer att förstå att du inte vet vad du är. Det är till detta oförseglade och öppna sinne som sanningen återvänder, oförhindrad och obunden. Där bilder av självet har lagts åt sidan uppenbaras sanningen exakt så som den är.” T 31.V.17:2-4