”Jag ser bara det förgångna.”

Jag vill så gärna leva i NUET!

Verkligen förstå att allt jag ser är bara det förgångna.

Att födas på nytt är att släppa det förgångna helt och hållet och se på NUET utan dömande, så som ett nyfött barn gör.

Jag vet inte någonting. Jag ber den Helige Ande att visa mig vad jag ska göra, säga och tänka.

Jag ber att tidsmattan rullas ihop, där det förgångna är basen för framtiden. Kvar finns bara NU.