”Jag är upprörd därför att jag ser något som inte är där.”

Bara det Gud har skapat är verkligt.

Ingenting som Han har skapat upprör.

Det finns inga små upprördheter. Alla är likadana. De är alla lika störande för min sinnesfrid.

”De är Guds verk, och Hans verk är i allt värt att älskas och i allt kärleksfullt. Så måste en människa tänka om sig själv i sitt hjärta, därför att detta är vad hon är.” T 1.III.2:3-4