”Jag är aldrig upprörd av den anledning jag tror.”

När jag tror att jag vet har jag valt fel tankesystem.

Jag har valt det felaktiga tankesystemet som vill att jag skall ha kontroll över allting.

Men när jag släpper det så finner jag att i min försvarslöst ligger min styrka.

”Världen är inte längre vår fiende för vi har valt att vara dess Vän.” Lektion 194.9:6