”Jag förstår ingenting av det jag ser i det här rummet.”

Om det jag ser inte betyder någonting, och jag har givit allt jag ser den mening det har för mig, då förstår jag ingenting jag ser.

För att lära om helt och hållet måste jag släppa min tro att jag vet och förstår.

”Miraklet gör ingenting. Allt det gör är att göra ogjort. Och således upphäver det hindret för det som har gjorts. Det lägger inte till, utan tar enbart bort.” T 28.I.1:1-4