”Jag har givit allt jag ser i det här rummet all den mening som det har för mig.”

Min varseblivning formas av mitt sinne. Mitt tankesystem ger signaler till mina ögon.

”Mirakler ändrar om varseblivningen och ställer alla nivåer i rätt perspektiv. Detta är helande, eftersom sjukdom kommer av en sammanblandning av nivåer.”
Mirakelprincip nr 23