”Ingenting jag ser i det här rummet betyder någonting.”

Jag är som ett litet barn, som inte förstår eller kan någonting och som frågar någon Som vet.

Jag vill ha ett öppet sinne som är redo att hitta en ny mening i allting.

Jag vill ha en annorlunda varseblivning av allt och alla i världen.

Jag vill ta bort blockeringarna som hindrar medvetenheten om kärlekens närvaro.

Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Häri ligger Guds frid.

”Mirakler inträffar naturligt som uttryck för kärlek. Det verkliga miraklet är kärleken som inspirerar till dem. I den bemärkelsen är allt som kommer ur kärlek ett mirakel.”
Mirakelprincip nr 3