”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

När du bara vill ha kärlek kommer du inte att se någonting annat.

Låt det nya året bli ett heligt år som vi ger till Gud.

Som sällskap på vägen hem har vi den Helige Ande och Jesus Kristus som vi ser i alla vi möter och tänker på.

”Det har aldrig funnits ett ögonblick i vilket Guds Son har förlorat sin renhet.”
T 15.I.15:5