”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara den som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Jag vill ge varje ögonblick till Gud och Hans Son och Kärlekens Källa.

Gud har givit mig den Helige Ande som vägledare och om jag följer Honom finner jag Guds frid.

Min uppgift här på jorden är att förlåta världen. Att bära fram Guds budskap om att vi är alla oskyldiga och skapade så som Gud själv.

Jag vill vara världens ljus och ta mina systrar och bröder i händerna och i frid och glädje och kärlek vandra vägen hem till Gud.