”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Låt dessa ord bli en vana. Att ge varje ögonblick till den Helige Ande och be Honom leda mig och alltid följa Honom i allting. För att jag vet att Han leder till frid.

Jag är här för att komma ihåg Gud genom att förlåta mina systrar och bröder. Genom att dela Guds verklighet och sanning med alla.