”Sanningen svarar på varje rop från oss till Gud genom att först svara med mirakler, och sedan återvända till oss för att vara sig själv.”

Vi finner vägen till Gud genom andra.

Vi ser Kristus först i våra systrar och bröder, sedan i oss själva.

Vägen till himlen går via förlåtelse.

Koncentrera dig på förening med din broder och föreningen med Gud kommer av sig själv.

Allting finns här och nu. Jag närmar mig Gud genom att uppskatta Hans Son.