”Sjukdom är endast ett annat namn för synd. Helande är endast ett annat namn för Gud. Miraklet är således ett rop på Honom.”

Gud i mig. Jag i Gud.

Insikten om sjukdom kommer från sinnet och har inte någonting att göra med kroppen.

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

Det är mina tankar – orsakens nivå – jag behöver ändra. Inte effekten, den fysiska symptomen som kroppen visar. Ofta följer en förbättring av det kroppsliga när tanken helas.

Ty helande är bara ett annat ord för Gud.

Jag är här för att hela, för att erbjuda mirakel, för att förlåta!