”Det finns inget slut på all den frid och glädje och alla de mirakel som jag kommer att ge när jag accepterar Guds ord. Varför inte idag?”

Jag är här för att återspegla Guds Kärlek.

Jag är här för att se oskulden i mina systrar och bröder.

Jag är här för att välsigna världen och dela med mig av min frid och glädje.

Egot vill att jag glömmer Gud.

Den Helige Ande vill att jag kommer ihåg Gud.

Jag lyssnar till den Helige Andes Röst och följer den.

Jag öppnar upp mitt hjärta och tar emot Guds Kärlek. Jag fylls av den. Jag ger den vidare och ser att den finns överallt i alla.