”Dömande och kärlek är motsatser. Från det ena kommer världens alla sorger. Men från det andra kommer Guds Egen frid.”

Minnet av Gud finns i våra sinnen. Mitt rätta sinne kommer ihåg Gud.

I min identitet finns minnet av Gud.

Gud har givit mig den Helige Ande som leder mig till Gud.

Den Helige Ande hjälper mig att ändra mina tankar. Han hjälper mig att rulla ihop tidsmattan så att det förgångna och framtiden frigörs och allting föds på nytt NU, i Kristus, som finns i oss alla.