”Min syndfrie broder är min vägledare till frid. Min syndige broder är min vägledare till smärta. Och den jag väljer att se kommer jag att se.”

ACIM kan summeras i en enda mening. ”Är du villig att se din broder syndfri?” Så sa Bill Thetford som skrev ner hela kursen efter Helen Schucmans stenografiska noteringar.

Varseblivningen av min broder är mitt val. Den är inte baserad på fakta, bara på mitt val.

”Därför inkluderar planen mycket specifika kontakter som måste etableras för varje Guds lärare. Det finns inga tillfälligheter i frälsningen. De som skall mötas kommer att mötas, eftersom de tillsammans har potentialen för en helig relation. De är redo för varandra.”
M 3.1:5-8