”Mirakler speglar Guds Kärlek. Att erbjuda dem är att minnas Honom, att genom minnet av Honom rädda världen.”

Ett mirakel är en rättelse.

Det påminner sinnet om at det som det ser är falskt.

Att erbjuda ett mirakel är att gå bortom illusioner och se sanningen.

Att erbjuda ett mirakel är att förlåta. Att se Kristus i mina systrar och bröder. Att se att vi alla är Ett.

Jag ber; rätta mitt sinne. Låt mig ta alla tillfällen i akt att erbjuda mirakel!