”Jag har ingen orsak att känna vrede eller rädsla, för Du omsluter mig. Och i varje behov jag varseblir, är Din nåd allt jag behöver.”

Jag känner hur Guds Kärlek omsluter mig på alla sidor. Jag känner att jag hör ihop med Honom och med alla mina systrar och bröder.

Vi är alla trygga och säkra och omhändertagna.

Jag vill se på världen så som den är. En plats där Guds Son ä fri och älskad av vår Fader.