”Idag lär jag mig kärlekens lag; att det jag ger min broder är min gåva till mig själv.”

Delad glädje är dubbel glädje. Lärde jag mig när jag var liten.

Bara kärleken är verklig, bara kärleken är evig.

Jag väljer att se med Kristi ögon. Jag väljer att se Kristus i dig och i mig.

Jag väljer att lyssna till Guds Röst som påminner mig om vilka vi är du och jag.