”Jag ombeds inte att offra någonting för att finna Guds barmhärtighet och frid.”

”Offer är ett begrepp som är totalt okänt för Gud.” T 3.I.4:1

Guds barmhärtighet och frid är gratis och den tillhör mig för att jag skall ge den vidare.

Ju mer jag ger desto mer får jag.

Världen väntar på att bli välsignad. Jag behöver bara vara villig att ge och att välsigna.