”Jag kan endast attackera min egen syndfrihet och det är endast den som gör att jag är trygg.”

Varför attackera? Varför döma eller tycka eller vara irriterad?

Varje gång jag attackerar någon är det bara mig själv jag attackerar.

Låt mig förstå detta!

Låt mig förlåta mig själv och komma ihåg vem jag är!

Hjälp mig att rätta min varseblivning om mig själv och mina bröder och systrar och låt oss dela den Helige Ande.