”Jag kommer att få vad jag än ber om.”

Ske Din Vilja, Fader.

Din vilja är min vilja. Jag vill följa Dig och jag vet att Du endast vill att jag skall vara lycklig.

Idag kommer jag inte att fatta några beslut på egen hand.

Om jag trots allt gör det så väljer jag igen – jag väljer att inte fatta några beslut på egen hand.

”Fader, detta är Din dag. Det är en dag då jag inte vill göra någonting på egen hand, utan höra Din Röst i allt som jag gör; och endast be om det som Du erbjuder mig, och endast acceptera de Tankar som Du delar med mig.”