”Jag väljer att se min broders syndfrihet.”

Det är ett val jag måste göra!

Jag väljer att se oskuld i stället för skuld. Jag väljer att se min broders syndfrihet därför att jag vill se min egen.

Jag ser det jag tror finns där och jag tror att det finns där för att jag vill att det ska vara där. När jag bara vill ha och se kärlek så ser jag ingenting annat.

”Det som aldrig var är inte del av dig. Ändå kommer du att tro att det är det, tills du inser att det inte är en del av honom som står bredvid dig. Han är en spegelbild av dig själv, i vilken du ser den dom du har avkunnat över er båda. Kristus i dig ser hans helighet.” T 24.VI.8:4-7